Reklama Zewnętrzna outdoor - kompletny poradnik 2021 - definicje, pomysły, wady i zalety

Jako jeden z podstawowych nośników komunikacji wizualnej marki z klientem, reklama zewnętrzna towarzyszy nam właściwie na każdym kroku. Może występować w formie małej ulotki lub ogromnego banera a jej historia sięga początków działalności usługowej człowieka. Już w starożytności właściciele warsztatów i karczm montowali reklamowe szyldy. W roku 1835 w Nowym Jorku powstał pierwszy plakat reklamowy o powierzchni większej niż 50 stóp kwadratowych a w roku 1900, podczas trwania kampanii reklamowych w USA, wprowadzono standard billboardu.

Spis treści:

Czym jest reklama zewnętrzna, outdoorowa?
Nośniki reklamy zewnętrznej – od ulotki do infoscreenu.
Jak dopasować lokalizację do grupy potencjalnych odbiorców?
Umiejscowienie reklam zewnętrznych a prawo.
Czy reklama outdoor jest skuteczna?
Rola reklamy w identyfikacji wizualnej firmy
Koszty reklamy zewnętrznej
Jak wybrać producenta reklamy?
Jakich informacji potrzebuje agencja reklamowa i producent reklamy aby zrealizować zlecenie?

Co to jest reklama zewnętrzna, outdoor?

Reklama, to każda odpłatna forma prezentacji dóbr, usług i idei, która oddziałuje bezpośrednio na zjawiska rynkowe, a zwłaszcza na motywy, postawy i sposób postępowania konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych dóbr, czyli stwarzających popyt rynkowy. Czy to jednak wszystko? Zdecydowanie nie. Reklama dzisiaj, wykraczając poza konwencje, zahacza o elementy pop artu, groteski czy kabaretu.

Reklama zewnętrzna to przekaz, który ma docierać do potencjalnego konsumenta w przestrzeni miejskiej – z przystanków, budynków, niezależnych konstrukcji reklamowych, tablic citylight, otoczenia infrastruktury drogowej. Może występować w formie tradycyjnej, drukowanej lub w nowszej wersji – elektronicznej. Swoją powszechnością ma za zadanie niesienie i utrwalanie wizerunku marki, przekazu reklamowego oraz kształtowanie postaw konsumenckich. Obejmuje swoim zakresem właściwie wszystkie rodzaje reklam, gdyż współczesne możliwości techniczne, pozwalają równie łatwo przykleić plakat, jak i wyświetlić spot.

Reklama Zewnętrzna kiedyś i dziś. Rodzaje reklamy zewnętrznej

Nośniki reklamy zewnętrznej – od ulotki do infoscreenu.

Gdzie można umieścić reklamę zewnętrzną? Chciałoby się odpowiedzieć – wszędzie, gdzie tylko się da. Poniekąd to prawda, bowiem powierzchnię reklamową można wynająć niemalże na każdym pojeździe, w jego wnętrzu (autobusy, metro, tramwaje), na ścianach budynków, wiatach przystankowych, i billboardach. Firma Fabryka Reklamy posiada doświadczenie w realizacji reklamy outdoor na wszystkich powierzchniach, z wykorzystaniem wszelkich znanych współcześnie nośników, jak:

 • billboardy
 • banery
 • reklamy wielkoformatowe,
 • litery i znaki przestrzenne,
 • szyldy reklamowe,
 • kasetony reklamowe,
 • reklama na dach samochodu i mobilne (naklejki na samochodach i platformy reklamowe w formie przyczepy),
 • reklamy miejskie citylight (przystanki, tablice ogłoszeniowe),
 • infoscreeny,
 • ulotki
 • gazetki,
 • ekrany w środkach komunikacji masowej,
 • ekrany bankomatów, automatów biletowych, automatów z przekąskami, etc.

Jeśli zapewnienie widoczności marki klienta wymaga nietypowych rozwiązań wizualnych, czy nowej formy przekazu, Fabryka Reklamy podejmie się realizacji nietypowych zleceń. Grupa kreatywnych projektantów i doświadczonych techników montażu, łącząc swój potencjał, zaaranżuje każdy, niesztampowy projekt.

Jak dopasować lokalizację do grupy potencjalnych odbiorców?

Oczywiście, nie wszystkie rodzaje reklamy są kierowane do każdego odbiorcy. Łatwo przecież wyobrazić sobie nietrafność reklamy luksusowego samochodu w robotniczej dzielnicy lub małej miejscowości. Tak, ogromny billboard z autem za pół miliona na tle ceglanych elewacji sypiących się czworaków, to niewątpliwie reklamowe faux pas. Jak więc uniknąć reklamowej porażki, związanej z rozmijaniem się oferty z potrzebami klientów? Możemy skorzystać z wielu dostępnych informacji statystycznych, które są danymi publicznymi a więc – nieodpłatnymi. Można także pokusić się o zlecenie specjalistycznych badań rynkowych, prowadzonych przez dedykowane agencje. To drugie rozwiązanie ma tę przewagę nad pierwszym, że odciąża od żmudnych analiz i poszukiwania kanałów komunikacji z klientem. Agencja, opracowując dane grupy docelowej, wskaże także najwłaściwsze ścieżki, którymi można dotrzeć do klienta.

Dobry przekaz i odbiór reklamy, poza właściwym doborem grupy docelowej, wiąże się bezpośrednio z wymaganymi cechami dobrej reklamy, czyli:

 • prostotą – percepcja odbiorców przeładowana informacjami zamyka się na zbyt skomplikowany przekaz,
 • nieprzewidywalnością – komunikat musi zaskakiwać, intrygować,
 • konkretem
 • wiarygodnością,
 • odwoływaniem do emocji,
 • opowiadaniem historii.

Jeśli określimy grupę odbiorców reklamy a nie zapewnimy jej powyższych cech – nie osiągniemy sukcesu i zwiększenia sprzedaży. W osiągnięciu tych celów pomoże Fabryka Reklamy z Warszawy, udostępniając swój know-how, potencjał ludzki i zaplecze sprzętowe.

Umiejscowienie reklam zewnętrznych a prawo.

Wady według reklamodawcy:

 • znacznie dłuższy, niż w przypadku nośników elektronicznych, czas wdrożenia,
 • bezwładność wizualna,
 • zbytnie nasycenie przestrzeni reklamą, co powoduje wzajemne przesłanianie i spadek wrażliwości odbiorcy,
 • brak możliwości przekazania złożonych komunikatów (ludzie na ogół nie czytają treści reklamy),

Nie istnieje żaden jednolity akt prawny, regulujący kwestie związane z lokalizacją reklamy, jej wielkością i formą. Czasami można spotkać się z próbą usystematyzowania spraw reklamy outdorowej za pomocą przepisów lokalnych (gminnych, powiatowych) jak to jest np. na Hawajach lub w Norweskim Bergen. Polski rynek reklamy skazany jest na uznaniowość urzędników, którzy wśród narzędzi prawnych mają do dyspozycji, przede wszystkim ustawy, niestety z bardzo odmiennych dziedzin:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Oczywiście to nie wszystko. Organy administracji bardzo chętnie sięgają też do aktów dyscyplinujących, czyli Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Obecnie trwają prace nad regulacją kwestii reklamy zewnętrznej, jednakże kiedy powstanie jednolity akt prawny w tym zakresie – nie wiadomo.

reklama zewnętrzna montaż

Czy reklama outdoor jest skuteczna?

Nie można jednoznacznie zawyrokować o skuteczności reklamy outdoor lub jej brak, gdyż nie przeprowadzano żadnych usystematyzowanych badań, które mogłyby ocenić poziom wpływu reklamy zewnętrznej na świadomość klientów. Przede wszystkim bywa kontrowersyjna i to nie ze względu na treści lecz rozbieżność poglądów co do jej sposobu oddziaływania na otoczenie. W takiej sytuacji, trudno jest określić, co stanowi zaletę a co wadę tej formy komunikacji wizualnej. Można jednak zdefiniować kilka jej podstawowych cech, a o tym, czy są benefitem, czy obciążeniem decyduje raczej punkt widzenia.

Zalety z punktu widzenia reklamodawcy:

 • powszechność i duża siła oddziaływania,
 • łatwość docierania do grupy docelowej,
 • prostota.

Zalety według odbiorcy lub niektórych grup społecznych:

 • ciekawa forma artystyczna niektórych reklam, traktowanych jak forma sztuki,
 • nowatorskie formy przekazu i nośniki reklamy, wzbudzające zainteresowanie,

i wady:

 • zanieczyszczenie wizualne przestrzeni,
 • utrudnianie wypoczynku (reklamy podświetlane nocą),
 • wywoływanie stresu informacyjnego,
 • rozpraszanie uwagi (np. kierowców),
 • duże zużycie energii, farb, papieru i chemikaliów (np. klejów).

Rozbieżności pomiędzy postrzeganiem reklamy outdoor z różnych perspektyw nie zmieniają jednak faktu, że jest ona elementem dominującym w krajobrazie miast i tras komunikacyjnych a przez to oddziałującym na klientów. Nie ma znaczenia rodzaj reklamy zewnętrznej, jak i emocji, które wywołuje.

Rola reklamy w identyfikacji wizualnej firmy

Rola ta jest nie do przecenienia. Po pierwsze buduje relację z odbiorcą, poprzez deklarację powtarzalności jakości i stylu produktów, nie ma bowiem skuteczniejszej i trwalszej reklamy, niż zadowolenie klienta. Ponadto promuje markę i utrwala jej elementy w pamięci klientów a to przekłada się na poziom sprzedaży i trwałość biznesu. Nietrudno bowiem jest zauważyć, że największe światowe marki mają się dobrze, niezależnie od koniunktury. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie dzięki konsekwentnej realizacji polityki reklamowej, trwającej czasami nawet kilka pokoleń. Każdy produkt, każda marka, zaczynała od prostej ulotki, małego plakatu lub szyldu nad drzwiami a swoją ekspansję zawdzięcza znakomitej idei, niesionej dobrze zaprojektowanym przekazem wizualnym. Niech podsumowaniem roli reklamy w marketingu będą słowa Thomasa Jeffersona: zaprzestać reklamy by oszczędzić pieniądze, to jak zepsuć zegar by zatrzymać czas.

Koszty reklamy zewnętrznej

Czy jest możliwe określenie kosztów reklamy zewnętrznej a priori? Oczywiście – nie. Są one całkowicie zależny od niezliczonej ilości czynników, które decydują o formie reklamy. Wśród czynników technicznych wyróżnić można chociażby:

 • powierzchnię reklamy zewnętrznej,
 • rodzaj nośnika reklamy,
 • technikę wykonania,
 • zasięg reklamy,
 • grupę docelową.

Poza czynnikami technicznymi, cenę reklamy zewnętrznej kształtują także elementy niemierzalne wprost, ale ostatecznie mające ogromny wpływ na koszty:

 • proces projektowania reklamy,
 • ilość osób i partnerów niezbędnych do zaangażowania w powstawanie reklamy outdoor,
 • wybór lokacji, który może wymagać wielu uzgodnień lub decyzji administracyjnych.

Kiedy nie można zdecydować się na sposób zareklamowania produktu lub całej marki, najprostsze będzie określenie budżetu i powierzenie całości prac doświadczonym specjalistom od reklamy zewnętrznej, np. firmie Fabryka Reklamy z Warszawy. Nasza agencja posiada nie tylko zaplecze kadrowe, sprzętowe i kooperacyjne, ale przede wszystkim doskonałą znajomość rynku reklamy outdoor.

Jak wybrać producenta reklamy?

Wykonawca reklamy zewnętrznej powinien być firmą, znającą dokładnie rynek i najnowsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie komunikacji wizualnej. Zapewni to widoczność skuteczność i trwałość reklamy.

Cechy dobrej agencji reklamowej to przede wszystkim:

 • Doświadczenie, mierzone nie tylko ilością zrealizowanych zadań reklamowych, lecz także ich jakością,
 • Referencje, które są miernikiem poziomu zadowolenia klientów,
 • Znajomość rynku i możliwość kompleksowej realizacji projektów,
 • Zasoby, umożliwiające całościową obsługę: kompetentna kadra, własny park maszynowy, narzędzia do montażu reklamy zewnętrznej.

Jakich informacji potrzebuje agencja reklamowa i producent reklamy aby zrealizować zlecenie?

Trzeba mieć świadomość, że zamawiając reklamę zewnętrzną, nie można pozostać tylko klientem. Na niemalże każdym etapie życia projektu reklamowego, klient będzie częścią zespołu realizacyjnego. Dla Fabryki Reklamy, pakietem startowym informacji będzie:

 • określenie grupy docelowej,
 • przedstawienie budżetu,
 • zwięzłe opisanie idei, produktu i celu reklamy, czyli ustalenie, „jak widzi to klient”,
 • wstępne ustalenie nośników informacji,

W trakcie trwania kampanii, konieczna będzie także komunikacja klienta z agencją reklamową w zakresie:

 • konsultowania formy makiety, prototypu,
 • kolorystyki, kroju czcionek i rozmieszczenia tekstu,
 • miejsc i sposobu ekspozycji reklamy.


Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza. Z przyjemnością zrealizujemy Twoje zlecenie.

PRODUCENT REKLAMY WARSZAWA

Billboardy, kasetony, banery, reklamy, oklejanie witryn, litery 3D, flagi i więcej.

NOWOŚĆ: bezdotykowy płyn do dezynfekcji!

KONTAKT

727 014 780

biuro@frwarszawa.pl

www.frwarszawa.pl