RUCH

MARKA: RUCH
Okres: od 2011 – 2012
Ilość placówek:  ok. 60

Z końcem 2011 roku firma ArtGroup zaprosiła nas do wykonania oznakowania kiosków RUCH na terenach pd.-zach. Polski. Zadanie polegało na wykonaniu inwentaryzacji kiosków a następnie zaprojektowanie oraz wyprodukowaniu i zamontowanie oznakowania podświetlanego ledami.