TEXTILMARKET 

MARKA: TEXTILMARKET 
Okres: od 2011
Ilość placówek: 80

Dzięki dobrze wykonanemu oznakowaniu sklepu Textil Market w Galerii Widzewskiej w Łodzi otrzymaliśmy szansę współpracy ze spółką należącą do Grupy kapitałowej Redan SA. Od połowy 2011 wykonujemy kasetony z licem winylowym (wykorzystując profil napinający SYSTEM 1) oraz inne elementy oznakowania zewnętrznego.