GEPARD

MARKA: GEPARD
Okres: od 2011
Ilość placówek: 160

Na podstawie zlecenia od Polskapresse Sp. z o.o. wykonujemy rebrandingi sieci komisów samochodowych GEPARD na terenie całego kraju. W zakres prac wchodzą: oznakowanie pylonów, produkcja flag i montaż masztów flagowych oraz produkcja i montaże płotosłupków komisowych.