ACP PHARMA

MARKA: ACP PHARMA
Okres: od 2009 – 2011
Ilość placówek:  ok. 80

W maju 2009 r. związaliśmy się z firmą ACP Pharma w temacie oznakowania nowopowstałej sieci aptek Bonus Pharma. W zakresie naszej pracy były: inwentaryzacje placówek, wizualizacje i projekty oraz produkcja wraz z montażem elementów reklamowych.