• Pytania? Zadaj je nam: (0-42) 218 57 80
Fr w social media:

GRUPA KBC


MARKA: GRUPA KBC
Okres: od 2019
Ilość placówek:  450

Od 2009 roku Nasza firma współpracowała z nieistniejącą już w Polsce Grupą KBC (Kredyt Bank, Warta TUiR i Warta TUnŻ) na zasadach umowę ramowej. W jej zakres wchodziło oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego w placówkach Warty oraz KB na terenie całego kraju.